วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันฯ


แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561** สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. ให้กรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ตามลำดับชั้น
            Download เอกสาร
                           สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.
                    สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด อื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น: