วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนนารีวุฒิ

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนนารีวิทยา

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนเทพินทร์พิทยา

ร่วมต้อนรับ อวยพร และมอบของที่ระลึกให้กับ ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนสุริยวงศ์

ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๘ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

“กระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริต (MOE Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชุม แนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรี

ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา และร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดราชบุรี

ร่วมต้อนรับคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ขอเชิญสแกน ดาวน์โหลด หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว

เวทีเสวนา “การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมท้องถิ่น ทุกองค์กรในการร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี”

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2566

เสวนาพหุภาคี จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดราชบุรี