วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 Download ประกาศรายชื่อ ครูผู้ช่วย 2561  หรือ เอกสาร รายชื่อ

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แสงทองของแผ่นดิน | บทเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่10

วันอาสาฬหบูชา

    วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น 4 ประการ ดังต่อไปนี้
        1. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
       2. เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
         3. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
         4. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ศธจ ราชบุรี ทำบุญตักบาตร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรหน่วยงานต่างๆใน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงาน หลังพิธีทำบุญตักบาตร บุคลาการหน่วยงานต่างๆร่วมกันเสวนาสภากาแฟ เพื่อพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อราชการ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์งานตามภารกิจของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมการรับสมัคร ครูผู้ช่วย1/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

สรุปการรับสมัคร ครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

สรุปการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ การประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดภาค ๔ ชั้น ๕ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

การดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ภาพกิจกรรมชุดที่ 2วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษา

คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุมปฏิบัติการ ติดตามและประเมินผลการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยนายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ วันที่ 1920 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมอายตานิค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

การดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคล ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อทำความเข้าใจและแนวทางในการปฏิบัติงาน ของคณะทำงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

ศธจ ราชบุรี ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไตฮึน อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกเสือ ยุวกาชาด และจิตอาสา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละ และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จำกัด อนุเคราะห์สีทาภายในพร้อมอุปกรณ์ทาสี เพื่อใช้สำหรับการทาสีภายในห้องเรียนของโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิปไตฮึน .ให้สวยงาม ต่อไป

ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีมอบรางวับเชิดชูเกียรติเสมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ปีการศึกษา 2559 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร


วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

กศจ.ราชบุรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Download เอกสาร

วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

คณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ(พวงมาลา) ในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด

ว่าที่ ร.ต. สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ๑ ปี ศธจ.ราชบุรี เดินหน้าอย่างมั่นคง มุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดราชบุรีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดมุ่งพัฒนาการศึกษาราชบุรี สร้างคนดี มีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยใช้รูปแบบ ราชบุรีโมเดล “RATCHARBURI MODEL” ในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดสัมฤทธิผลที่มีคุณภาพสูงสุดตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ Download เอกสาร

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานการประชุม โดยมี นายมาโนช จันทร์แจ่ม เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพรอบสี่ (แนวใหม่) ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม


วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กศจ.ราชบุรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

กศจ.ราชบุรีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Download เอกสาร

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูฯ พ้นจากราชการ

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รายชื่อผู้พ้นจากราชการ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันฯ


แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขันฯ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561** สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ. ให้กรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด และเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ตามลำดับชั้น
            Download เอกสาร
                           สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ.
                    สำหรับข้าราชการครูฯ สังกัด อื่นๆ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางพันธ์ประภา พูนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศตามและประเมินผล และคณะบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับ นางทวีวรรณ  แน่วแน่ รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร ภาพกิจกรรม

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 เกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม


VTR ศธจ.ราชบุรี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561  ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร