วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ ห้องประชุมอาคารกุลธิดา วู๊ด โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


เมืองพระราชา

การย้ายบุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา มาที่ย้ายมา สังกัดสำนักงานศึกษาจังหวัดราชบุรี นางสาวอภิญญา สามล วันที่ 16 พฤษจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

คณะอนุยุทธศาตร์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี