post:

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี Download เอกสาร


วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ


วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น สำนักงานศึกษาธิการภาค 4  ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานกลุ่มลูกเสือ จำนวน 1 อัตรา ระยะสัญญาจ้างตั้งแต่เมษายน กันยายน 2561 เป็นไปตามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี จากงบประมาณค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ


วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 13 มีนาคม /561 ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณา  สถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา  ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครู ฯลฯ ภาพกิจกรรม วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการงานทั่วไป) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดังรายการต่อไปนี้ Download เอกสาร

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์

นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรด้านเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๕ -๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

การสังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ


เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรี สมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจง การสังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานการศึกษาจังหวัดราชบุรี รอบที่ ๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี