post:

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) กิจกรรมที่ ๕การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี”: สื่อสร้างสรรค์เสริมฝันปฐมวัย 
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)
กิจกรรมที่ ๕การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี: สื่อสร้างสรรค์เสริมฝันปฐมวัย  Download เอกสารแบบเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 และ ลงชื่อตอบรับการเข้าร่วมประชุม

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2561

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 Download ประกาศรายชื่อ ครูผู้ช่วย 2561  หรือ เอกสาร รายชื่อ