วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ้งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย

วันที่ 15 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4


วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

งานวันเด็กแห่งชาติ13 มกราคม 2561

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี โดยออกบู้ทจัดกิจกรรมเพื่อ ส่งเสริมให้เด็กไทย รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี อาทิเกมปากระป๋อง เหยียบลูกโป่ง ตักไข่ทองคำ และเต้นตามจังหวะเพลง โดยบุคลากรใส่ชุดมาสคอตสร้างสีสรรร ความบันเทิงกับเด็ก ๆ โดยผวจ.ราชบุรี รองผวจ.ราชบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ราชบุรีเยี่ยมชมให้กำลังใจ ข้าราชการและบุคลากรทาง การศึกษา เด็กมีทักษะ ความรู้ สุขภาพอนามัยที่ดี และมีความสุขสนุกสนาน ได้รับของขวัญของรางวัล มากมาย ณ สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561

รายงานตัวครูผู้ช่วยโครงการทุนการศึกษา

วันที่ 3 มกราคม 2561 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในการรับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และนักศึกษาทุนโครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) 
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง และนักศึกษาทุนโครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Download โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง Download โครงการครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)