วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

โครงการอาชีวศึกษาราชบุรีรวมใจขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

โครงการอาชีวศึกษาราชบุรีรวมใจขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดราชบุรี ดูภาพกิจกรรม 

ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดพิธีอำลาชีวิตราชการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๐   ด้วยการร่วมแสดงมุทิตาคารวะ   เมื่อวันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมต้าหลัว โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี ในโอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงาน พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ที่ไม่เพียงปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ แต่ยังได้สร้างสมคุณงามความดีไว้ให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำหรับผู้เกษียณอายุก็ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงาน  พร้อมกล่าวคำอำลา  ภาพกิจกรรม 

วีดีทัศน์งานเกษียณ ศธจ ราชบุรี 2560

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการระหว่าง วันที่ี 22-23 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560เวลา 9.00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่าน มล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมท่านเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ท่านศึกษาธิการภาค 4 นายพิธาน พื้นทอง ท่านรองศึกษาธิการภาค 4 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นายประเทือง ทรัพย์เกิดท่านรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ และคณะให้การต้อนรับ ..( ภาพวันที่ 22 ) ( ภาพวันที่ 23 )