วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมการเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.2564

การคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้บริหาร ที่มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2563

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ยินดีต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดี แด่ ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีแด่ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563

ประชุมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563"

แสดงความยินดีแด่ ดร.วินัย ตะปะสา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับมือการชุมนุมและกำหนดมาตราการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566)