วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการทำงานส่วนตำบล

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและการอ่านออกเขียนได้

โครงการบริการวิชาการ

Supervisor RB-Teams และ Coaching Teams

การประเมิน ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งานสัปดาห์วิชาการและการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนวังตาลวิทยา

ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประชุมการปฏิบัติงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ( ว 21 )

 

การวิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี


วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

พิธีจุดเทียนมหามงคล เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563