วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 9 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก รวมตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 30 อัตรา วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และนางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวให้โอวาทแก่ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองฯ ศธจ.รบ. พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำแผนปฏิบัติราชการมาใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

“การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดราชบุรีครั้งที่๑/๒๕๖๖”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กีฬา TULIP GAMES 2565 โรงเรียนนารีวิทยา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2565