วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับทุนพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด

ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี พ.ศ.2564

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

ตรวจเยี่ยมนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 14/2564

งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 129 ปี

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สู่สำนักงานคุณธรรม ความโปร่งใส

รายงานวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model

รายงานวิจัย รูปแบบการนำนโยบายการศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ