วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำปราศรัย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก🚫 (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

มาตรการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี CR: นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ข่าว


การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเป็นช้ารายการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

งานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรีและสมาคมการศึกษาจังหวัดราชบุรี

โครงการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก🚫 (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563