วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบศึกษานิเทศก์

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดตาม โครงการ Coaching Teams

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ที่มาติดตาม โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพกรศึกษา เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นเลขาและอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

ประชุมโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ค

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงานในคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี


งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ