วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา...

โพสต์โดย ศธจ ราชบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการ

สอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 30/08/2563

สอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 29/08/2563