post:

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 เกี่ยวการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น