วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องจากในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

ประชุมชี้แจง O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมประจำเดือน ของคณะศึกษานิเทศก์

ประกาศผลการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แต่งตั้ง ตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้น 2563

การประชุมสรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education)

ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง