วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561

กศจ.ราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครระหว่างวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 และมีรายชื่อตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503 (5)/9181 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เอกสารเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ กศจ.ราชบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561รายละเอียดประกาศดูได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1AVPOC8H5EB3k7VLGHYtf89PwyJQmfQuS/view?usp=sharing

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561

การสอบสัมภาษณ์(ภาค ค)ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 4 จังหวัด

ตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561