วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

การประชุมอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กศจ.ราชบุรี ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ชีววิทยา และศิลปศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 ราย (กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น) 
เรียกบรรจุและแต่งตั้งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
👉👉 รายละเอียดตาม link นี้ค่ะ >> https://drive.google.com/…/1JNYYI7yKhS0dGsK2MusNMlqKg…/view…

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓

วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ้งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๒๐๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภาพชุดที่ ๑ ภาพชุดที่ ๒ ภาพชุดที่ ๓ ภาพชุดที่ ๔ ภาพชุดที่ ๕ ภาพชุดที่ ๖ ภาพชุดที่๗


วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอำนวยการสถานศึกษา

กศจ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 กำหนดการคัดเลือก วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี