วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่1/2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียน ดูสภาพจริงโรงเรียนคุณภาพชุมชน

ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการประเมิณความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของผู้ขอเปลี่ยน ตำแหน่งฯ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ประชุมกลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ประชุม Conference ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี(กศจ.) ครั้งที่ 1/2564

ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

การประชุมบริหารบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

อวยพรปีใหม่ นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3

คณะบุคลากรศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมใจกันอวยพรปีใหม่

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 27/2563