วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2 ชม.
😀😀😀 กศจ.ราชบุรี 😀😀😀
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
😘😘😘รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามลิ้งค์นี้นะจ๊ะ 📄📄
https://drive.google.com/…/1g35xuWtIB8z-2CHhGkOknyQgC…/view…

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562

เตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรม ปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมกรรมการตรวจคุณสมบัติ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 2562

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 25072562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562
#รับสมัครระหว่างวันที่ 2 – 8 สิงหาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
😘😘😘ผู้ที่จะสมัครเข้ารับคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็ปไซต์http://rbprovincial.blogspot.com
รายละเอียดการรับสมัครตามลิ้งค์นี้
https://drive.google.com/…/1Bair1XvwKtYb80ytHLmi79xC3…/view…

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพร/ทบทวนคำปฏิญาณ/ประกวดเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ดูแลลูกเสือ เนตรนารี เมื่อ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : ภาษาอังกฤษ

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 24/07/2562

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

"ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา"

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา" วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมราชา 2 ชั้น11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

ประชุม คณะศึกษานิเทศก์

ประชุม คณะศึกษานิเทศก์ ในสังกัดของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายการปฏิบัติการและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 23/07/2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 22/07/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 รับสมัครใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี กรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครฯ ให้การดำเนินการสำเร็จและมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น 21/07/2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 รับสมัครใน วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ว่าที่ ร้อยตรี สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รอง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และนายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครฯ ให้การดำเนินการสำเร็จและมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 รับสมัครในวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3ในการนี้ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอบถามและให้กำลังคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครฯ ให้การดำเนินการสำเร็จและมีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

งานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center )

ประชุมการจัดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์สอบระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

เยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนต้นแบบ

พิธีถวายพวงมาลาวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
#เริ่มรับสมัครในวันที่ 18 - 24 กรกฎาคม 2562
รายละเอียดประกาศตาม link นี้ค่ะ >>> https://drive.google.com/…/1X90WLsvhtYqWt_UH8DIc7Dt3I…/view…

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ศธจ.ราชบุรี ประชุมประจำเดือน ก.ค.2562

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะบุลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและเพื่อให้บุคลากรในสำนักงานฯ ได้แนะตัวเองพร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานของตนเอง ต่อ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ต้อนรับและแสดงความยินดี แด่ ดร.วินัย ตะปะสา

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดย ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี คณะข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมจัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดี แด่ ดร.วินัย ตะปะสา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดี มีหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นิเทศเตรียมความพร้อมสถานศึกษาเอกชนต้นแบบ โรงเรียนนารีวิทยา

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม รุ่นที่ ๑

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม รุ่นที่ ๒

การศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชน


การศึกษาโครงงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  ครูโรงเรียนเอกชน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต 1 จำนวน 152 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ได้แก่   ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาพบว่า  ในภาพรวมครูโรงเรียนเอกชน  มีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก    ค่าเฉลี่ย 3.87  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98   ด้านการใช้งานเกี่ยวกับการให้บริการของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.77  ด้านฮาร์ดแวร์  อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15  ด้านซอฟต์แวร์ อยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.58    
ศึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  ได้แก่  ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนขยายโอกาส   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  จำนวน  29  โรงเรียน  จำนวน 64  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ  แบบสอบถาม  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาในภาพรวม  พบว่า  ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนคอมพิวเตอร์  มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.57  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ด้านบุคลากรมีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.75  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์มีปัญหาอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย  3.65  และด้านการใช้คอมพิวเตอร์  ด้านซอฟต์แวร์มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย  3.31