วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 น.รายละเอียดประกาศ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี รับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (พักเที่ยง) รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 รายละเอียดประกาศรับสมัคร  เอกสารการรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download เอกสาร