วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย (รอบที่ 11)

คำสั่งย้าย ผอ.ร.ร. / รอง ผอ.ร.ร.

งานกีฬาสัมพันธ์นารีวิทยา

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มนโยบายและแผน

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีสวดเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 'วันปิยมหาราช'

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึก

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุ สามเณร

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

พิธีใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้กำกับลูกเสือ รุ่น882 ( A. L. T. C)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดราชบุรี

แสดงความยินดี

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน

นักเรียนที่ไปแข่งศิลปะและหัตถกรรมโรงเรียนเทพวิทยา

อบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย