วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2560

ประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2560 เรื่องการน้อมนำแนวพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ใช้ในการจัดการศึกษาโดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรมวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทุนพระราชทานรัชกาลที่ 10

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  เข้าพบนายชัยรัตน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สนับสนุนข้อมูลการให้ทุนพระราชทานรัชกาลที่ 10  ให้กับนักเรียนในจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จนจบปริญญาตรี

โครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9

ารประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายชัยรัตน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรยวรางกูร ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินจัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม จนจบปริญญาตรี

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ส่งมอบ โรงเรียนสังกัดเอกชนให้ ศธจ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร และครูในสังกัดโรงเรียนเอกชน ได้ส่งมอบการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้ นายประเทือง เกิดทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 4/2560

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายพิธาน พื้นทอง ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ข้อราชการต่างๆของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม
 

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ยินดีต้อนรับ นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ภาพกิจกรรม 

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมบุคลากรศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี2/2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมข้าราชการในสังกัดศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางการปฎิบัติงาน..โดยท่านได้ให้ความสำคัญ กับวัฒนธรรมในองค์กร " ผลสัมฤทธิ์ของงานสำเร็จและทำงานอย่างมีความสุข "