วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา

การคัดเลือกผลงานใน กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก (Best Practice) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

ผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมมอบวีลแชร์แก่คนพิการและผู้สูงอายุจังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

งานเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือก (Best Practice) ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓

ผลการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา (IFTE) 2566

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566