วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี น้อมแสดงความจงรักภักดี รวมพลังถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

“เทศกาลตรุษจีน ราชบุรี ดินแดนมังกร ร่ำรวย เสริมบารมี ปีมังกรทอง”

“เทศกาลตรุษจีน ราชบุรี ดินแดนมังกร ร่ำรวย เสริมบารมี ปีมังกรทอง” ประจำปี 2567

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

รับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

ประชุมรับการตรวจเยี่ยม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ