วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดราชบุรี

ประชุมคณะกรรมการทำงานส่วนตำบล

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษและการอ่านออกเขียนได้

โครงการบริการวิชาการ

Supervisor RB-Teams และ Coaching Teams

การประเมิน ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

งานสัปดาห์วิชาการและการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนวังตาลวิทยา

ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ประชุมการปฏิบัติงานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

โครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ( ว 21 )

 

การวิพากษ์หลักสูตรปฐมวัย สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี


วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

พิธีจุดเทียนมหามงคล เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชุมการเปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.2564

การคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับผู้บริหาร ที่มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2563

"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ยินดีต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ร่วมแสดงความยินดี แด่ ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ขอเรียนเชิญท่านร่วมแสดงความยินดีแด่ ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563

ประชุมการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563"

แสดงความยินดีแด่ ดร.วินัย ตะปะสา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ร่วมประชุมหารือแนวทางการรับมือการชุมนุมและกำหนดมาตราการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องจากในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563

ประชุมชี้แจง O-Net ประจำปีการศึกษา 2563

ประชุมประจำเดือน ของคณะศึกษานิเทศก์

ประกาศผลการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แต่งตั้ง ตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานพัฒนาจุดเน้น 2563

การประชุมสรุปผลและรายงานผลการดำเนินโครงการ TFE (Teams For Education)

ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลาง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา...

โพสต์โดย ศธจ ราชบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2020

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเครือข่ายการตรวจราชการ

สอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 30/08/2563

สอบตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 29/08/2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563


ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามผลการเรียน ความประพฤติ และการใช่จ่ายเงินทุนพระราชทานของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. จังหวัดราชบุรี รุ่นที่ 10 รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12

การจัดทำหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขึ้นบัญชี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1/2563

การคัดเลือกผลงาน รูปแบบ/แนวปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา TFE (Teams For Education)

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID - 19


งานสืบสานวัฒนธรรมกาดวิถีชุมชนคูบัว ณ.วัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ในระดับพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ศึกษานิเทศก์ ประชุมประจำเดือน 2/2563


โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก ของ กศจ. (กิจกรรม พัฒนางานประจำสู่การวิจัย R2R)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สถิติผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมของสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2563 จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563

ร่วมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education)

กศจ.ราชบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เข้าร่วมการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education)

นิเทศติดตามการดำเนินโครงการ TFE (Teams for Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นิเทศ ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยื่นเอกสารประเมินเพื่อเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 6/2563

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เข้าร่วมโครงการสร้างการรับรู้และสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยง (กรณีเฮโรอีน) ในพื้นที่ ปปส.ภ.7 รุ่นที่ 2

ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คุรุสดุดี ประจำปี 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบสัมภาษณ์ ภาค ค

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สอบข้อเขียน ภาค ก

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2563


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การประชุมคุ้มครองเด็กและพัฒนาอาชีพฯ

บันทึกเทปรายการนานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประเด็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเปิดภาคเรียนของนักเรียน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำปราศรัย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก🚫 (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2563