วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กศจ.ราชบุรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

กศจ.ราชบุรีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 Download รายชื่ิอผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ๒๕๖๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนอุบาลราชบุรี สนามสอบที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ระหว่างวันที่  ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สนามสอบที่ ๑ โรงเรียนอุบาลราชบุรี ภาพชุดที่ ๑๘/๑ ภาพชุดที่ ๑๘/๒ ภาพชุดที่ ๑๘/๓ ภาพชุดที่ ๑๘/๔ ภาพชุดที่ ๑๘/๕ ภาพชุดที่ ๑๙/๑  ภาพชุดที่ ๑๙/๒ ภาพชุดที่ ๑๙/๓ ภาพชุดที่ ๑๙/๔ ภาพชุดที่ ๑๙/๕ ภาพชุดที่ ๑๙/๖ ภาพชุดที่ ๑๙/๗ ภาพชุดที่ ๑๙/๘ ภาพชุดที่ ๑๙/๙ ภาพชุดที่ ๑๙/๑๐ ภาพชุดที่ ๑๙/๑๑
สนามสอบที่ ๒โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ภาพชุดที่ ๑๘/๑  ภาพชุดที่ ๑๘/๒ ภาพชุดที่ ๑๙/๑ ภาพชุดที่ ๑๙/๒

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) กิจกรรมที่ ๕การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี”: สื่อสร้างสรรค์เสริมฝันปฐมวัย 
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม
รุ่นที่ 3 วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภาพกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)
กิจกรรมที่ ๕การขับเคลื่อนนโยบาย ทิศทาง เป้าหมายและการดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดราชบุรี: สื่อสร้างสรรค์เสริมฝันปฐมวัย  Download เอกสารแบบเก็บข้อมูลสารสนเทศปีการศึกษา 2561 และ ลงชื่อตอบรับการเข้าร่วมประชุม