วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

"โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา"

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2562

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2562

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน


🤗🤗กศจ.ราชบุรี🤗🤗
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดตามประกาศลิ้งค์นี้นะจ๊ะ
👉👉👉📌📌https://drive.google.com/…/1khZjBJvHqfK90O2QiTxZZGb5t5ZOVNI…

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

Professional Learning Community (PLC)

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ต่อนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 : กิจกรรมที่ 1.2.2 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT) ให้แก่ครูทุกสังกัดในจังหวัดราชบุรี วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมชุดที่ 1  ภาพกิจกรรมชุดที่ 2


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันสันติภาพสากล 2562

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี (ก.ส.จ.รบ.)

การประชุมคณะดำเนินงานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานประชุมเวทีแลกเปลี่ยนTO BE NUMBER ONE

ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ "ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบ"

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 9/2562

การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราช

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ประชุม "การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน"

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ Thailand 4.0

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

"มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ"

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day

งานมหกรรมงานวิชาการบ้านสารสิทธิ์ฯ

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ของจังหวัดราชบุรี

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน Coaching Teams

ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ