วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2562

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1 /2562

โครงการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2562

ประชุม คณะกรรมการการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 64/2563

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 โรงเรียนอุดมวิทยา

ประชุมโครงการคัดเลือกเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 6/2562

อวยพร วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ประชุมและวางแผนการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทำบุญสำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี

Merry X’mas(โรงเรียนดรุณาราชบุรี)

ร่วมรับชมพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

การบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค

“SW Academic Day 2019 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล สุริยวงศ์ก้าวหน้า”

Private Education EXPO Ratchaburi for Development of Thai Education

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ

เยี่ยมสนามสอบธรรมะศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ จังหวัดราชบุรี ครั้งที่1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 11/2562

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนย์เสมารักษ์ราชบุรีร่วมกับเครือข่ายพสน.เทคนิค

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่11/2562

รายงานการวิจัย การพัฒนาคู่มือการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร “LET’S SPEAK ENGLISH”

ประชุม คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ประชุมรับทราบนโยบายของคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 /2562

งานกีฬาสีโรงเรียนนารีวุฒิ

TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020

การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย การโอน ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมการเตรียมความพร้อมคำรับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ 2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ

กศจ.ราชบุรี เรียกบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย (รอบที่ 11)

คำสั่งย้าย ผอ.ร.ร. / รอง ผอ.ร.ร.

งานกีฬาสัมพันธ์นารีวิทยา

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

กลุ่มนโยบายและแผน

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีสวดเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 'วันปิยมหาราช'

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช”

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึก

ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเข้ากองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระภิกษุ สามเณร

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติ

พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม

พิธีใส่บาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ผู้กำกับลูกเสือ รุ่น882 ( A. L. T. C)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดราชบุรี

แสดงความยินดี

การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน

งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน

นักเรียนที่ไปแข่งศิลปะและหัตถกรรมโรงเรียนเทพวิทยา

อบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนหลักสูตรการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

"โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา"

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2562

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2562

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน


🤗🤗กศจ.ราชบุรี🤗🤗
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดตามประกาศลิ้งค์นี้นะจ๊ะ
👉👉👉📌📌https://drive.google.com/…/1khZjBJvHqfK90O2QiTxZZGb5t5ZOVNI…

โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

Professional Learning Community (PLC)

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT)

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน ต่อนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อชี้แจงการจัดกิจกรรมโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 : กิจกรรมที่ 1.2.2 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(Communicative Language Teaching : CLT) ให้แก่ครูทุกสังกัดในจังหวัดราชบุรี วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี  ภาพกิจกรรมชุดที่ 1  ภาพกิจกรรมชุดที่ 2


วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันสันติภาพสากล 2562

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดราชบุรี (ก.ส.จ.รบ.)

การประชุมคณะดำเนินงานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานประชุมเวทีแลกเปลี่ยนTO BE NUMBER ONE

ประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ "ผลกระทบจากการทุจริตประพฤติมิชอบ"

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.รบ ครั้งที่ 9/2562

การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราช

ประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

ประชุม "การวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน"

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้อมสู่ Thailand 4.0

โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0

"มุทิตา ปูชนียาจารย์ สานสัมพันธ์วันเกษียณ"

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day

งานมหกรรมงานวิชาการบ้านสารสิทธิ์ฯ

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ของจังหวัดราชบุรี

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน Coaching Teams

ต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบศึกษานิเทศก์

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ TFE (Teams For Education)

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ติดตาม โครงการ Coaching Teams

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะติดตามจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ที่มาติดตาม โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพกรศึกษา เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นเลขาและอนุกรรมการ การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 จังหวัดราชบุรี

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

"จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่

ประชุมโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ค

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการประเมินประวัติและผลงานในคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการ ชั้น 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี


งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2 ชม.
😀😀😀 กศจ.ราชบุรี 😀😀😀
#ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562
😘😘😘รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามลิ้งค์นี้นะจ๊ะ 📄📄
https://drive.google.com/…/1g35xuWtIB8z-2CHhGkOknyQgC…/view…

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2562

เตรียมความพร้อมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ปี 2562

กิจกรรม ปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนมพรรษา