วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเตรียมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่3/2564

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ระกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 8/2564

บรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

“สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียน เตรียมพร้อมเปิดเรียน

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและจัดทำข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนในจังหวัดราชบุรี ครั้งที่2/2564

งานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.ราชบุรี