วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย


ประกาศ กศจ.ราชบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีขอใช้บัญชีจาก กศจ.อื่น)
เรียกบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รายละเอียดประกาศตาม link นี้ค่ะ
👇👇👇👇👇👇👇👇 https://drive.google.com/…/173Hr4JgNmG_Fs4OInbISuIiwZ…/view…
*** ส่วนของน้องๆ ที่สอบขึ้นบัญชี กศจ.ราชบุรีไว้ ให้อดใจรออีกนิดนะคะ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพิจารณาย้ายครู และจะมีตำแหน่งว่างที่เหลือหลังจากการย้ายที่จะนำมาใช้เรียกบรรจุได้ค่ะ ***

ตรวจสอบความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู

ประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2563

ประชุมซ้อมแผนรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563

กรอกข้อมูล คุณภาพเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (จังหวัดราชบุรี)คำชี้แจง : ให้โรงเรียนลงคะแนนการประเมินพัฒนาการเด็กตามตัวบ่งชี้รายมาตรฐาน มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สามารถ กรอกข้อมูลได้ที่ https://forms.gle/thCJ5hvPfyKMdvdKA หรือ สแกน QR Codeวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2563

ประชุมขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563