วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร"

แนวปฏิบัติในช่วง 180 วัน ก่อนการเลือกตั้งฯ

"การส่งเสริมกิจกรรมสร้างการรับรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย" ให้กับบุคลากรของโรงเรียนเอกชน จังหวัดราชบุรีทุกแห่ง

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ภาณุจารี และ ดร.ทนง ทองภูเบศร์ อาจารย์นิเทศก์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ร่วมออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566