วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือฯ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการ กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นายพิธาน พื้นทอง ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม ข้อราชการต่างๆของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รับมอบเคื่องคอมพิวเตอร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ฯ

การประชุมคณะกรรมการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา เขาแก่นจันทน์ ราชบุรี ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ชั้น ๔

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กรอกข้อมูล เพื่อขอเสื้อพระราชทาน

กรอกข้อมูล เพื่อขอเสื้อพระราชทานเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เขาแก่นจันทน์ ราชบุรี กดที่นี่

ประกาศรับสมัครคัดเลือก 38 ค.(2)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานเดิน-วิ่ง

ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานเดิน-วิ่ง ขึ้นเขาแก่นจันทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมหลวงคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จังหวัดราชบุรี

ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดงาน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ประชุมมอบหมายภารกิจในการจัดงาน เดิน-วิ่ง ขึ้น เขาแก่นจันทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มการศึกษาเอกชนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน การแสดงพระธรรมเทศนา สวดมนต์ ฟังธรรม และพิธีเวียนเทียน


วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล

นายประเทือง ทรัพย์เกิด ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ชั้น 7

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมการน้อมนำพระราชกระแสฯ

การประชุมการน้อมนำพระราชกระแสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง การศึกษาและการสร้างคนดีมีคุณธรรมไปขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมสู่สถานศึกษาทุกแห่ง ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 4 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดเพลง โดยมีนายสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอวัดเพลง เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในอำเภอวัดเพลงเข้าร่วมประชุม