วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนายยรรยงค์ เจริญศรี ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลฯ

การรับสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

มหกรรมดรุณาวิชาการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ. โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมดรุณาวิชาการ การศึกษาเอกชน ร่วมพัฒนาการศึกษาไทย ศธจ.ราชบุรีร่วมกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิชาการ

สรุปการรับสมัครเข้ารับคัดเลือก 26 พฤษจิกายน พ.ศ.2560

สรุปการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สรุปการรับสมัครเข้ารับคัดเลือก 25 พฤษจิกายน พ.ศ.2560

สรุปการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560


วันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมวันมหาธีรราช เจ้า ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพวงมาลา และร่วมกิจกรรม โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ เข้าร่วมกิจกรรม จากสถานศึกษาทุกสังกัด กว่า ๑,๒๐๐ คน๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพวงมาลา และร่วมกิจกรรม โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการ เข้าร่วมกิจกรรม จากสถานศึกษาทุกสังกัด กว่า ๑,๒๐๐ คน

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ของสำนักงานศึกษาศึกษาธิการภาค 4 เข้าประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการการติดตาม เยี่ยมเยียนสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการปฎิรูปการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 10

อำนาจหน้าที่ ศธจ

สรุปการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลฯ

สรุปการรับสมัครเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือก

นายณัฐภัทร อินทร์อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ภาพกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ ห้องประชุมอาคารกุลธิดา วู๊ด โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย


เมืองพระราชา

การย้ายบุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับบุคลากรทางการศึกษา มาที่ย้ายมา สังกัดสำนักงานศึกษาจังหวัดราชบุรี นางสาวอภิญญา สามล วันที่ 16 พฤษจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4

คณะอนุยุทธศาตร์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี

รายงานการเรียกบรรจุ กศจ.ราชบุรี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุลากรทางการศึกษา

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ดาวท์โหลดเอกสาร

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมิน

นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร  รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  ประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี  วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อให้ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการประเมิน

ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี วันพุธที่ 8 พฤษจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อหารือและแนวทางการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560


ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ เพื่อพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา