post:

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561

การดำเนินงานการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ภาพกิจกรรมชุดที่ 2ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น