วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี มอบนโยบายขับเคลื่อการดำเนินโครงการ "กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" โดยมี นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กรรมการและเลขานุการ ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ให้กับผู้บริหาร และผู้แทนสถานศึกษาเอกชนในระบบ จำนวน 31 แห่ง เพื่อร่วมเป็นพลังประชาธิปไตย กำหนดอนาคตประเทศไทย และร่วมรณรงค์ขยายผลสู่ชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น: