วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

โครงการ การอบรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสสู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สู่องค์กรสุจริตตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาสุจริต โดยมีสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 31 แห่ง ที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ (ชั้น ๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: