post:

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เพื่อเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นประธาน คือ นายเฉลา  พวงมาลัย


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น