วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รับมอบเครื่องหมาย สงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์

ว่าที่ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรีเข้ารับมอบเครื่องหมาย สงครามทุ่นระเบิดกิตติมศักดิ์ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องเสนาเสวนา กองบัญชาการกรมการ ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: