post:

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ เพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ผลการประเมินวิทยฐานะ แต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู และขออนุมัติ ขอใช้ตำแหน่งว่างสายงานสอนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น