วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับ ศธจ ระนอง ในการศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับ นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนองและคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๔ โดยการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ไม่มีความคิดเห็น: