post:

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

ประชุมการปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ


วันที่ 18 เมษายน 2562 ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมประชุมการปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในการนี้นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดราชบุรี และปิดศูนย์ฯ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเสนอแนะปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น