post:

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Download เอกสาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น