post:

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาพิเศษใคเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษ

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน  ว่าที่ ร้อยเอก  วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษ ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 5 กิจกรรมพัฒนาพื้นฟูศักยภาพเด็กพิการ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรี วันที่ 13-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น