post:

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน I โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น