post:

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายประสพ กันจู นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ได้เข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เตรียมความพร้อมของสมุดบัญชีหลักการจ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี    

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น