post:

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561

วันที่ ๑๖ มกราคม  ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู เพื่อให้ลูกศิษย์ทั้งหลายระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เราและมุ้งเน้นครูดี มีศรัทธาในวิชาชีพครู รักศิษย์ และพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ คน ณ หอประชุมอาคารจิรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น