post:

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ติดตามการดำเนินงานตามราโชบายโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง). อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น