post:

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและข้าราชการ ในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานครไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น