post:

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562

ว่าาที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ให้เลื่อนวิทยฐานะ ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมให้ดำรงตำแหน่ง ครูและข้อราชการในวาระอื่นๆ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณาลักษณ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น