post:

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดราชบุรี ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือ มีระเบียบ มีวินัย เข้มแข็งอดทน เสียสระ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเพื่อเข้ารับการประกวดในระดับภาคต่อไป  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น