post:

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี 2562


นางเชาวนีย์ สายสุดใจ ผู้อำนวนการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเกียรติ งานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี 2562 แรงงานจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ห่างไกลยาเสพติด ในการนี้ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรี  เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการด้านแรงงาน ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น